Historie

S nápadem uskutečnění projektu prvního obchodního domu v Praze přišel na sklonku 19. století pan Josef Novák. Realizaci své vize konzultoval s význačným architektem Osvaldem Polívkou, který na svém kontě měl již mimo jiné výstavbu Obecního domu. První část komplexu domů, která je ve stylu Art Nouveau a vznikla mezi lety 1901 až 1904 a směřuje do Vodičkovy ulice. Pan Novák čerpal inspiraci především z velkých pařížských obchodních domů, a proto starší část domu je tvořena dvoupatrovou prodejní dvoranou, které vévodí působivá mozaika s alegorickými výjevy znázorňujícími Obchod a Průmysl. Ta byla navržena významným symbolistním malířem Janem Preislerem. Sen se stal skutečností a první obchodní dům v Praze Dům U Nováků se vepsal do paměti Pražanů jako jedno z nejlepších míst, kde bylo možno sehnat vše počínaje konfekcí, galanterií, nábytkem a konče potravinami a občerstvením. Se svojí unikátní secesní malbou na hlavní straně budovy se zároveň zařadil mezi nejpůvabnější pražské domy.

Druhá část, jež je rohem ulic Vodičkovi a V jámě vyrostla mezi lety 1927 a 1929. Podzemní suterén umožnil výstavbu divadla, kde v letech 1929-1938 hrálo slavné Osvobozené divadlo V+W, které bylo přejmenováno na divadlo ABC, jež je zde dodnes. Toto historií prolnuté divadlo bylo a stále je svědkem mnoha skvělých hereckých vystoupení. Divadlo je hlavně proslavené působením J. Voskovcem a J. Werichem.

Co se týká dalších historicky zajímavých částí budovy, kterými Dům U Nováků disponuje, je třeba také zmínit možnost svezení se Páternosterem, jenž krouží v objektu přiléhajícímu ulici V Jámě již od dokončení výstavby, tedy od roku 1929. Jak je známo, spletité pasáže jsou spjaté s magickými vlastnostmi Prahy. Dům U Nováků byl postaven na konceptu vzájemně propojených elegantních pasáží, obsazenými rozmanitými kavárnami, cukrárnami, restauracemi, butiky a obchody se širokým a různorodým sortimentem zboží a služeb. Pasáž U Nováků je druhou nejstarší pasáží v Praze.Během své historie prošel řadou stavebních úprav, které významně zasáhly do jeho původní dispozice a výstavnosti

Tou první, bylo natření luxferových stropů dvorany a pasáží v období 2. světové války. V dnešní době můžeme Dům U Nováků považovat za obchodně-administrativním komplex s možností zajímavého nákupního zážitku a kancelářského využití, ale naleznete zde i byty. Díky velmi výhodné poloze ve Vodičkově ulici je Dům U Nováků blízko hlavní tepny Prahy, tedy Václavskému náměstí a všem třem linkám metra.

Tohle všechno si můžete ověřit na místě, nebo svými znalostmi ohromit svůj doprovod, až budete uprostřed vší té secesní nádhery třeba popíjet báječnou kávu... Navíc si rozhodně nenechte ujít pohled na mozaiku Jana Preisslera z roku 1912, alegorii Obchodu a průmyslu a také zoomorfní dekorace fasády.